de 6 uren van halle

Een epische mountainbike wedstrijd van 6uur doorheen de bossen van Halle. 

3 februari 2024

De wedstrijd zal doorgaan van 14u tot 20u. Startplaatjes afhalen vanaf 12u.

dorpsplein halle

Halle dorp 55a
2980 (Halle) Zoersel

PRAKTISCH

Wij voorzien verwarmde kleedkamers, douches en voldoende toiletten om de dag zo aangenaam mogelijk te maken. Ook zal er een afspuitstand voorzien worden. Voor de renners zal er tijdens de 6u een uitgebreide bevoorrading zijn zodat zij genoeg energie hebben om er vol voor te gaan.

Aanvangsuur – 12.00u

Kaderplaatjes kunnen afgehaald worden in de tent vanaf 12u tot 13.30u

Startuur – 14.00u

Deelnemers worden om 13.45u in de startzone verwacht.

Parking

Er is parkeergelegenheid op de locatie zelf, maar ook aan de kerk van Halle.

Prijsuitreiking

20.30u worden de winnaars gehuldigd.

Heb je interesse om te sponsor te worden en onze organisatie te ondersteunen, klik dank hier.

HET REGLEMENT

Artikel 1

Het doel van de ‘recreatieve’ wedstrijd is zoveel mogelijk ronden te rijden gedurende 6 uur. De ronden worden door de wedstrijdleiding elektronisch opgeteld. Elke ploeg krijgt 1 aflossingschip. De deelnemer in wedstrijd moet die chip steeds bij zich hebben. Er mag dus maximum 1 renner per ploeg in wedstrijd zijn. Stayeren is enkel toegestaan door renners die op dat moment in wedstrijd zijn en in het bezit zijn van hun aflossingschip. Het is verplicht te wisselen in de speciaal voorziene wisselzone ter hoogte van het dorpsplein. Deze wisselzone is uitsluitend toegankelijk voor deelnemers, strikt verboden voor alle andere personen. Aflossingen buiten deze zone zijn strikt verboden en worden bestraft met diskwalificatie. De frequentie van de aflossingen wordt bepaald door de deelnemers zelf. Bij het niet bijhebben van de chip of bij verlies onderweg telt/tellen de ronde(n) niet mee voor het klassement.

artikel 1 bis

De tijd van elke ploeg zal worden geregistreerd. De louter informatieve rangschikking is te volgen tijdens het evenement. Iedereen aanvaardt de werking van dit systeem en discussies zijn uitgesloten. Deze rangschikking komt op onze sociale media evenals de genomen foto’s.

artikel 2

Vooraf inschrijven is verplicht (zie rubriek inschrijvingen). Er is op geen enkele manier teruggave van inschrijvingsgeld na 15/01/2024 te verkrijgen. Bij vroegere annulatie wordt er €5 administratiekosten afgehouden, de rest van het inschrijvingsgeld wordt teruggestort. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsgeld.

ARTIKEL 3

De ploegen van de 6 uur wedstrijd verbinden er zich toe het uitgestippelde parcours te respecteren. Deelnemers die het parcours niet rijden volgens de opgelegde weg zullen gediskwalificeerd worden. De organisatie heeft de mogelijkheid controles op het parcours uit te voeren. Respect voor alle deelnemers (trage of snelle) is noodzakelijk. Inhalen mag enkel indien dit zonder gevaar voor de voorligger kan. Ongehoord rijgedrag zal worden gesanctioneerd.

Bij pech dient de desbetreffende renner in de richting van het parcours de ronde afwerken. 1 ronde bedraagt +- 5.5km, enig reservemateriaal onderweg is geen overbodige luxe.

Indien er zich een ongeval voordoet moet het rode kruis (dat heel de dag aanwezig zal zijn) onmiddelijk verwittigd worden. Hierbij rekenen wij op collegialiteit onderling. Behulpzaamheid zal extra beloond worden door de organisatie.

ARTIKEL 4

Elke ploeg bestaat uit maximum vier renners.

ARTIKEL 5

De deelnemers worden van elkaar onderscheiden door rugnummers. Deze moeten ten alle tijden hoog op de rug en heel goed zichtbaar bevestigd zijn. Vanaf zonsondergang (17u45) of op bevel van de organisatoren zal fietsverlichting verplicht worden. Wij vragen een degelijke verlichting vooraan en achterop een rood licht. Wanneer de lichten niet functioneren, kunnen de organisatoren beslissen om de des betreffende ploeg uit wedstrijd te halen tot zij zich van voldoende licht kunnen voorzien. Hier zal streng op toegekeken worden, een groot deel van het parcours blijft immers openbare weg en dienen de verkeersregels gerespecteerd te worden.

ARTIKEL 6

Alle fietsen zijn toegelaten met uitzondering van elektrische of gemotoriseerde 😉

ARTIKEL 7

Het dragen van een valhelm is verplicht.

ARTIKEL 8

Alle deelnemers zijn verplicht zich als gewone weggebruikers te gedragen en aldus het verkeersreglement te volgen. Op de meeste kruispunten staan seingevers om het aankomend verkeer te stoppen. Deze seingevers geven de deelnemers voorrang, maar voorzichtigheid is steeds aanbevolen. Op alle onbewaakte kruispunten gelden de normale voorrangsregels en het politiereglement.

Elke deelnemer aanvaardt het volledig wedstrijdreglement bij de ondertekening van het inschrijvingsformulier, maar dit reglement vervangt in geen opzicht enig bestaand gemeente- en/of politiereglement. De deelnemer kan zich dus ook nooit beroepen op zijn deelname aan de wedstrijd indien de politiediensten een overtreding vaststellen. De organisatie kan ook in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen.

Het is ten strengste verboden om onder invloed van alcoholische dranken (geïntoxiceerd) en/of onder invloed van geestverruimende middelen (drugs) zich met de fiets op het parcours te begeven.


ARTIKEL 9

De organisatie is verzekerd voor hun aansprakelijkheid in geval van fysieke ongevallen tijdens het evenement. De deelnemers zien echter af van enige claim voor schade aan materiaal en voor eventuele andere schade of fysieke ongevallen die zouden kunnen veroorzaakt zijn door deelname aan de 6u van Halle Zoersel.

ARTIKEL 10

Het hele evenement staat in het teken van gezelligheid, fair play en sportiviteit voor iedereen. Op elk gedrag dat door de organisatie als gevaarlijk wordt bestempeld, volgt na een waarschuwing een sanctie en eventueel uitsluiting van de gehele ploeg. Onderling respect tussen deelnemers, organisatoren en toeschouwers is van belang voor een goed verloop van het evenement. De wedstrijdleiding zal regelmatig controle uitvoeren op het parcours om eventuele inbreuken op het reglement vast te stellen en het vlotte verloop van de wedstrijd te garanderen. De organisatie spreekt eventuele sancties uit. Er zullen straffen worden uitgedeeld bij overtreding van het reglement aan de betrokken ploeg, in verhouding met de zwaarte van de inbreuk.

ARTIKEL 11

Door deelname verklaart iedere deelnemer kennis te hebben genomen van het reglement en er zich akkoord mee te verklaren. Het reglement kan door de organisatie in de loop van het jaar worden aangepast. De deelnemer erkent dat de organisatie niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor mogelijke ongevallen en diefstallen. De deelnemer verklaart in eer en geweten dat hij in uitstekende gezondheid verkeert. De deelnemer verklaart deel te nemen op eigen verantwoordelijkheid.

ARTIKEL 11 bis

De ploegverantwoordelijke zal bij afhaling van de rugnummers het regelement moeten ondertekenen in naam van de hele ploeg. Door het reglement te ondertekenen gaat automatisch iedereen van de desbetreffende ploeg akkoord met het reglement.

CONTACT